Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Tisdag 2019-12-03 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KD, KM

3. Förslag till utskottsinitiativ om materielbrist inom hälso- och sjukvården
Fortsatt beredning
Föredragande: AR

4. Förslag till utskottsinitiativ om komplettering av LVU
Fortsatt beredning
Föredragande: CB

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:2073 av Marianne Pettersson (S) till utbildningsutskottet.
Föredragande: CB

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 5 december 2019 kl. 10.00

Bilagor