Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-12-05 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Folkhälsomyndigheten
Generaldirektör Johan Carlson informerar om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Folkhälsofrågor (SoU5)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 10 december 2019 kl. 11.00

Bilagor