Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-12-10 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare presenterar två granskningsrapporter:
- Ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS (RiR 2019:23)
- Inspektionen för vård och omsorg - en tillsynsverksamhet med förhinder (RiR 2019:33)

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KD, KM

4. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdag den 16 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor