Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2020-01-16 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2020-01-16 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Äldrefrågor (SoU4)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

2. Folkhälsofrågor (SoU5)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

3. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) till socialförsäkringsutskottet.
Föredragande: CB

4. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:3320 yrkande 13 av Pia Steensland m.fl. (KD) till socialförsäkringsutskottet.
Föredragande: CB

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:1144 av Lars Beckman (M) till trafikutskottet.
Föredragande: CB

6. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:2218 av Lotta Finstorp (M) till justitieutskottet.
Föredragande: CB

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 23 januari 2019 kl. 9.00-12.00 utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat Psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.

Bilagor