Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2020-01-23 09:00
Plats: Andrakammarsalen (RÖ 5-2:a ka.)

1. Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.
Offentlig utfrågning tillsammans med arbetsmarknadsutskottet, kulturutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.

Bilagor