Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2020-01-28 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen
Särskilda utredaren Peter Larsson med medarbetare informerar om utredningen.

2. Justering av protokoll

3. Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården (SoU13)
Beredning
Prop. 2019/20:59
Föredragande: KD

4. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Folkhälsofrågor (SoU5)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 30 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor