Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Torsdag 2020-01-30 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-01-30 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information om översynen av Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Harriet Wallberg informerar om arbetet att se över Smer:s uppdrag.

2. Justering av protokoll

3. Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården (SoU13)
Justering
Prop. 2019/20:59
Föredragande: KD

4. Äldrefrågor (SoU4)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

5. Folkhälsofrågor (SoU5)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 6 februari 2020 kl. 10.00

Bilagor