Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-02-06 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Folkhälsofrågor (SoU5)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

3. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

4. kl. 10.15 Information om Coronaviruset
Företrädare för regeringen och Folkhälsomyndigheten informerar om läget och beredskapen när det gäller Coronaviruset.

5. ca kl. 10.45 Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om nationella hjälplinjen
Projektchef/psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren och medarbetare informerar angående Hjälplinjen.

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 13 februari 2020 kl. 10.00

Bilagor