Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Torsdag 2020-02-13 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-02-13 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Statens institutionsstyrelse (SiS)
Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark informerar om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Folkhälsofrågor (SoU5)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

4. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU7)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

5. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR, CEP

6. Frågor om psykisk hälsa (SoU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: JH

7. Kommissionens arbetsprogram 2020 (COM(2020)37) och Kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid (COM(2020)27)
Fråga om ev. yttrande till UU
Föredragande: TF

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdag den 18 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor