Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information från Socialdepartementet
Återrapport från EPSCO-möten och information om aktuella EU-frågor.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Förslag till utskottsinitiativ om Hjälplinjen
Fortsatt beredning
Föredragande: CB

4. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2019/20:821 yrkande 20 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) från civilutskottet
Föredragande: CB

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 20 februari 2020 kl. 10.00

Bilagor