Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-02-20 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Företrädare för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar rapporten Omotiverat olika, om socioekonomiska och regionala skillnader i cancervården (2019:8).

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS (SoU14)
Beredning
Skr. 2019/20:61
Föredragande: JH

4. Utskottsresa

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 10 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor