Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:45

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:45

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-03-03 11:45
Plats: RÖ 4-50

1. Information om det nya coronaviruset
Företrädare för regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen informerar med anledning av utvecklingen av det nya coronaviruset.

2. Nästa sammanträde
Tisdag den 10 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor