Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-03-10 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Den förnyade ANDT-strategin.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

2. Information från Socialdepartementet
Situationen för dem som insjuknade i narkolepsi efter pandemivaccinering.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Socialtjänst och barnfrågor (SoU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: CEP, EW

6. Förslag till utskottsinitiativ om Hjälplinjen
Fortsatt beredning/ ev. beslut
Föredragande: CB

7. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:1515 av Mats Berglund (MP) till utbildningsutskottet.
Föredragande: KD

8. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motionerna 2019/20:272 av Lars Thomsson (C) och 2019/20:1003 av Hanna Westerén (S) till finansutskottet.
Föredragande: KD

9. Nordiska rådets rekommendationer 2019
Föredragande: KD

10. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

11. Kanslimeddelanden

12. Inkomna skrivelser

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdag den 12 mars 2020 kl. 10.00

Bilagor