Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-03-12 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialstyrelsen
Information om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att närvara.

2. Justering av protokoll

3. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR, CEP

4. Frågor om psykisk hälsa (SoU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JH

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:1227 av Anders Österberg (S) från konstitutionsutskottet.
Föredragande: CEP

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 17 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor