Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Tisdag 2020-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-03-17 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Läkemedelsverket
Generaldirektör Catarina Andersson Forsman informerar om läget när det gäller det nya coronaviruset, i den del som berör Läkemedelsverket.

2. Justering av protokoll

3. Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. (SoU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av 2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16 från socialförsäkringsutskottet.
Föredragande: CEP

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

6. kl. 12.00 Information från Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren informerar om lagen om vård av unga.

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 19 mars 2020 kl. 10.00

Bilagor