Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-03-19 kl. 10:15

Torsdag 2020-03-19 kl. 10:15

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-03-19 10:15
Plats: Skandiasalen (N3-04)

1. Justering av protokoll

2. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

3. Frågor om psykisk hälsa (SoU10)
Justering
Motioner
Föredragande: JH

4. Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS (SoU14)
Justering
Skr. 2019/20:61
Föredragande: JH

5. Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. (SoU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: JH,TF

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

7. kl. 10.30 Information från Socialstyrelsen och MSB
Information om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 26 mars 2020 kl. 10.00

Bilagor