Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Onsdag 2020-04-01 kl. 08:00

Onsdag 2020-04-01 kl. 08:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-04-01 08:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset och regeringens planerade åtgärder.

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 2 april 2020 kl. 10.00

Bilagor