Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-04-02 kl. 10:00

Torsdag 2020-04-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-04-02 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
Information om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Justering av protokoll

4. Utrikes resa
Ev. beslut
Föredragande: CB

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Onsdag den 8 april 2020 kl. 08.00

Bilagor