Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-10 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från eHälsomyndigheten
Generaldirektör Janna Valik med medarbetare informerar om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Personlig assistans för hjälp med andning (SoU3)
Justering
Prop. 2018/19:145 och motioner
Föredragande: AR

4. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 (SoU2)
Beredning
Skr. 2018/19:146 och motioner
Föredragande: JLS

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 15 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor