Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Onsdag 2020-04-08 kl. 14:30

Onsdag 2020-04-08 kl. 14:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-04-08 14:30
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Justering av protokoll

4. Fråga om inhämtande av yttrande från konstitutionsutskottet
Beredning/ev. beslut
Fråga om att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över en aviserad proposition om ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 samt ev. motioner
Föredragande: JH

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 9 april 2020 kl. 09.00

Bilagor