Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-04-09 kl. 09:00

Torsdag 2020-04-09 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-04-09 09:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialstyrelsen
Information om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Information från Utredningen om tvångsvård för barn och unga
Särskilda utredaren Håkan Ceder informerar om utredningens slutbetänkande, SOU 2015:71.

4. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås informerar om lagen om vård av unga och därmed sammanhängande frågor.

5. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Maja Fjaestad informerar om ev. utvidgad smittbärarpenning (smittskyddspenning).

6. Förslag till utskottsinitiativ om utvidgad smittbärarpenning
Fortsatt beredning
Föredragande: CB

7. Justering av protokoll

8. Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 (SoU20)
Beredning
Prop. 2019/20:155 och motioner
Föredragande: CB

9. Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
Subsidiaritetsprövning – beredning
COM(2020) 141
Föredragande: CB

10. Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter vad gäller tillämpningsdatum för vissa bestämmelser
Subsidiaritetsprövning – beredning
COM(2020) 144
Föredragande: CB

11. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

12. Kanslimeddelanden

13. Inkomna skrivelser

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträden
Onsdag den 15 april 2020 kl. 09.00
Onsdag den 15 april 2020 kl. 14.30

Bilagor