Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Onsdag 2020-04-15 kl. 14:30

Onsdag 2020-04-15 kl. 14:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-04-15 14:30
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträden
Torsdag den 16 april 2020 kl. 09.10
Torsdag den 16 april 2020 kl. 10.00

Bilagor