Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Torsdag 2020-04-16 kl. 09:10

Torsdag 2020-04-16 kl. 09:10

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-04-16 09:10
Plats: Förstakammarsalen

1. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU8)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

2. Nästa sammanträde
Torsdag den 16 april 2020 kl. 09.30

Bilagor