Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Torsdag 2020-04-16 kl. 10:00

Torsdag 2020-04-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-04-16 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialstyrelsen
Information om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Justering av protokoll

4. Förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om vård av unga
Fortsatt beredning
Föredragande: CB

5. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Onsdag den 22 april 2020 kl. 14.30

Bilagor