Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Tisdag 2020-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-04-28 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg (SoU18)
Beredning
Skr. 2019/20:121 och motion
Föredragande: AR

4. Förbättrade möjligheter till bilstöd (SoU17)
Beredning
Prop. 2019/20:107 och motioner
Föredragande: CB, CEP

5. Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. (SoU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JS

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Onsdag den 29 april 2020 kl. 13.30

Bilagor