Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)
Fråga om ev. yttrande till FiU
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KD, KM

3. Höständringsbudget för 2019
Fråga om ev. yttrande till FiU
Prop. 2019/20:2 och motioner
Föredragande: KD, KM

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 17 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor