Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:40 Tisdag 2020-05-05 kl. 12:00

Tisdag 2020-05-05 kl. 12:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-05-05 12:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Justering av protokoll

3. Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen (SoU19)
Beredning
Prop. 2019/20:144
Föredragande: AR

4. Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare (SoU22)
Beredning
Prop. 2019/20:158
Föredragande: JS

5. Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter (SoU23)
Beredning
Prop. 2019/20:161
Föredragande: JH

6. Förslag till utskottsinitiativ om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: AR

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CB

8. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Onsdag den 6 maj 2020 kl. 13.30

Bilagor