Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:41 Onsdag 2020-05-06 kl. 13:30

Onsdag 2020-05-06 kl. 13:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-05-06 13:30
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Folkhälsomyndigheten
En lägesuppdatering vad gäller frågan om det nya coronaviruset och Covid-19.

3. Kl. 14.30 Information från Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträden
Torsdag den 7 maj 2020 kl. 10.10
Torsdag den 7 maj 2020 kl. 11.00

Bilagor