Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:42 Torsdag 2020-05-07 kl. 10:10

Torsdag 2020-05-07 kl. 10:10

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:42
Datum och tid: 2020-05-07 10:10
Plats: Förstakammarsalen

1. Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården (SoU15)
Justering
Prop. 2019/20:84
Föredragande: MK

2. Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. (SoU11)
Justering
Motioner
Föredragande: JS

3. Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare (SoU22)
Justering
Prop. 2019/20:158
Föredragande: JS

4. Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter (SoU23)
Justering
Prop. 2019/20:161
Föredragande: JH

5. Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SoU3y)
Justering - yttrande till justitieutskottet
Prop. 2019/20:131 och motioner
Föredragande: MK

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 maj 2020 kl. 11.00

Bilagor