Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:43 Torsdag 2020-05-07 kl. 11:00

Torsdag 2020-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:43
Datum och tid: 2020-05-07 11:00
Plats: Skandiasalen (N3-04)

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Skriftlig EU-information

3. Justering av protokoll

4. Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning (SoU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:92 och motion
Föredragande: AR

5. Frågor om socialtjänst- och barnfrågor (SoU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CEP, EW

6. Frågor om kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. (SoU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JH

7. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:99 och motioner
Föredragande: AR

8. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdag den 12 maj 2020 kl. 11.00

Bilagor