Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:44 Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:44
Datum och tid: 2020-05-12 11:00
Plats: Skandiasalen (N3-04)

1. EU-information från Socialdepartementet
Återrapport från EPSCO-möten och information om aktuella frågor.
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 14 maj 2020 (tidpunkt ej fastställt)

Bilagor