Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:47 Onsdag 2020-05-20 kl. 14:30

Onsdag 2020-05-20 kl. 14:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:47
Datum och tid: 2020-05-20 14:30
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen
Socialminister Lena Hallengren och företrädare från Socialstyrelsen informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Förslag till utskottsinitiativ om tillfälliga lättnader i vistelsekommunernas ansvar för socialtjänstinsatser
Beredning
Föredragande: MK

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 26 maj 2020 kl. 11.00

Bilagor