Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:48 Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:48
Datum och tid: 2020-05-26 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, informerar om tandvårdens högkostnadsskydd.

3. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Onsdag den 27 maj 2020 kl. 14.30

Bilagor