Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:49 Onsdag 2020-05-27 kl. 14:30

Onsdag 2020-05-27 kl. 14:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:49
Datum och tid: 2020-05-27 14:30
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten
Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet, och generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten, informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 28 maj 2020 kl. 09.50

Bilagor