Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Torsdag 2019-10-17 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-17 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialstyrelsen och SKL
Information om nationella riktlinjer och nationella programområden (NPO).

2. Justering av protokoll

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
Föredragande: TF

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 22 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor