Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:50 Torsdag 2020-05-28 kl. 09:50

Torsdag 2020-05-28 kl. 09:50

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:50
Datum och tid: 2020-05-28 09:50
Plats: Förstakammarsalen

1. Förbättrade möjligheter till bilstöd (SoU17)
Justering
Prop. 2019/20:107 och motioner
Föredragande: CEP

2. Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg (SoU18)
Justering
Skr. 2019/20:121 och motion
Föredragande: AR

3. Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser (SoU24)
Justering
Utskottsinitiativ
Föredragande: MK

4. Nästa sammanträde
Tisdag den 2 juni 2020 kl. 11.00

Bilagor