Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:51 Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:51
Datum och tid: 2020-06-02 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Företrädare för IVO informerar om uppdraget att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott.

3. Justering av protokoll

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet - fortsatt beredning
Skr. 2019/20:75
Föredragande: JS

5. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Onsdag den 3 juni 2020 kl. 14.30

Bilagor