Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:53 Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:53
Datum och tid: 2020-06-04 10:30
Plats: Skandiasalen (N3-04)

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till EU-plan för vaccin mot covid-19.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

3. EU-information från Socialdepartementet
Återrapport från EPSCO-möten samt information om aktuella förhandlingar och frågor.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: JE

6. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Onsdag den 10 juni 2020 kl. 14.30

Bilagor