Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:54 Onsdag 2020-06-10 kl. 14:30

Onsdag 2020-06-10 kl. 14:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:54
Datum och tid: 2020-06-10 14:30
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen
Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet, och generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Justering av protokoll

4. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträden
Torsdag den 11 juni 2020 kl. 09.55
Torsdag den 11 juni 2020 kl. 13.30

Bilagor