Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:55 Torsdag 2020-06-11 kl. 09:55

Torsdag 2020-06-11 kl. 09:55

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:55
Datum och tid: 2020-06-11 09:55
Plats: Förstakammarsalen

1. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (SoU5y)
Justering - yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2019/20:75
Föredragande: JS

2. Nästa sammanträde
Torsdag den 11 juni 2020 kl. 13.30

Bilagor