Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:58 Onsdag 2020-06-17 kl. 10:00

Onsdag 2020-06-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:58


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:58
Datum och tid: 2020-06-17 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås informerar om vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser.

3. Justering av protokoll

4. Förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om vård av unga
Fortsatt beredning
Utskottsinitiativ
Föredragande: KD, MN

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 23 juni 2020 kl. 8.30

Bilagor