Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:59 Tisdag 2020-06-23 kl. 08:30

Tisdag 2020-06-23 kl. 08:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:59


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:59
Datum och tid: 2020-06-23 08:30
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om vård av unga och socialtjänstlagen
Fortsatt beredning och ev. beslut om lagrådsremiss
Föredragande: KD, MN

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 juni 2020 kl. 09.00

Bilagor