Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Folkhälsomyndigheten
Allmän information om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)
Justering - yttrande till FiU
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KD, KM

4. Utskottets utrikes resa
Föredragande: CB

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 24 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor