Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:60 Torsdag 2020-06-25 kl. 09:00

Torsdag 2020-06-25 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:60


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:60
Datum och tid: 2020-06-25 09:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 (SoU26)
Beredning
Prop. 2019/20:184
Föredragande: CEP

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Fredag den 26 juni 2020 kl. 09.00

Bilagor