Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:63 Torsdag 2020-08-13 kl. 13:00

Torsdag 2020-08-13 kl. 13:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:63


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:63
Datum och tid: 2020-08-13 13:00
Plats: RÖ4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om vård av unga och socialtjänstlagen
Fortsatt beredning
Föredragande: KD, MN

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Onsdag den 19 augusti 2020 kl. 10.00.

Bilagor