Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:64 Onsdag 2020-08-19 kl. 10:00

Onsdag 2020-08-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:64


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:64
Datum och tid: 2020-08-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
Socialminister Lena Hallengren och företrädare för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten informerar om lägesbilden när det gäller coronapandemin.

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 20 augusti 2020 kl. 10.00.

Bilagor