Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:65 Torsdag 2020-08-20 kl. 10:00

Torsdag 2020-08-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:65


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:65
Datum och tid: 2020-08-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, informerar om lagen om vård av unga och socialtjänstlagen.

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Onsdag den 2 september 2020 kl. 11.00.

Bilagor