Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:66 Torsdag 2020-08-27 kl. 14:00

Torsdag 2020-08-27 kl. 14:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:66


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:66
Datum och tid: 2020-08-27 14:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Statens institutionsstyrelse (SiS)
Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, med medarbetare, informerar om säkerheten vid SiS-hem.

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Onsdag den 2 september 2020 kl. 11.00.

Bilagor