Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:67 Onsdag 2020-09-02 kl. 11:00

Onsdag 2020-09-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:67


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:67
Datum och tid: 2020-09-02 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet och ytterligare aktörer
Socialminister Lena Hallengren och företrädare för SKR informerar om lägesbilden när det gäller coronapandemin och Richard Bergström informerar om sitt uppdrag som vaccinsamordnare.

3. Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Företrädare för SKR informerar angående ev. språksvårigheter inom äldreomsorgen.

4. Justering av protokoll

5. Forskningsdag våren 2021
Föredragande: CB

6. Europarådet
Antagna rekommendationer och resolutioner.
Föredragande: CB

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 10 september 2020 kl. 10.00.

Bilagor