Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialstyrelsen
Generaldirektör Olivia Wigzell informerar om högspecialiserad vård.

2. Justering av protokoll

3. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 (SoU2)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:146 och motioner
Föredragande: JLS

4. Förslag till lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
Fråga om ev. yttrande till SfU
Prop. 2019/20:1, UO10
Föredragande: KD

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 november 2019 kl. 10.00

Bilagor